Angst voor een mogelijke inbraak stijgt

Een inbraak is uiteraard een nare ervaring. Wanneer iemand ongevraagd uw huis heeft bezocht en persoonlijke eigendommen heeft meegenomen voelt men zich vaak onprettig en niet meer veilig in huis. Volgens het CBS (centraal bureau statistiek) wordt de angst voor een mogelijke inbraak ook steeds groter. Ruim een op de tien Nederlanders denkt dat de kans groot is dat er bij hen wordt ingebroken.

Volgens 12 procent is er een grote kans op inbraak

Begin 2013 schatte ongeveer 12 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder de kans op een inbraak in hun woning groot in. Dit komt overeen met naar schatting 1,7 miljoen personen. In 2008 was dit nog 8,4 procent, een stijging van bijna 4 procent dus. Een opmerkelijk feit, aangezien het aantal slachtoffers van (een poging tot) inbraak in desbetreffende periode nauwelijks steeg.

Vooral 65-plussers angstig

Opvallend is dat de stijging van “angst voor inbraak” vooral voorkomt bij 65-plussers en plattelandsbewoners. De precieze oorzaak hiervan is nog onduidelijk. Mogelijk heeft dit te maken met de vergrootte aandacht voor criminaliteit. Op televisie en via sociale media wordt er steeds meer aandacht gevraagd voor onopgeloste zaken. Vaak betreffen deze onopgeloste zaken roofovervallen op ouderen of op boerderijen.

Gevolgen van angst voor inbrekers

Angst voor inbrekers kan leiden tot allerlei veiligheidsgedragingen en in extreme mate kan het zelfs leiden tot uitputting en relatieproblemen. Mensen met angst voor inbrekers voelen zich vaak onbegrepen en niet gerespecteerd om hun angstklacht. Om u te helpen met uw angstklacht, zetten wij ons in om inbraken te voorkomen.

Inbraakpreventie

Slotenmaker-Security houdt zich iedere dag bezig met het voorkomen van inbraken. Door onze ruime ervaring weten wij exact welk slot in uw situatie nodig is om inbrekers buiten de deur te houden. Wilt u investeren in een veilig thuis? Of bent u benieuwd welke beveiligingsmogelijkheden er voor u zijn? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij komen graag kijken voor een advies op maat. U kunt ons altijd bellen op: 010 – 207 22 57. Slotenmaker-Security staat voor u klaar!